Naplánujte si rekonštrukciu kúpeľne z domova!

Podmienky vizualizácií
• Objednaný variant vizualizácie vrátane príplatkov sa platí dopredu už pri odovzdaní podkladov na spracovanie vizualizácie.
• „GRAFICKÝ NÁVRH ZADARMO“ získate v prípade objednania základného variantu BASIC.
• Cena vizualizácie zahŕňa jednu miestnosť, ak je samostane kúpeľňa a WC, berie sa to ako jedna kúpeľňa.
• Pri odovzdaní všetkých podkladov sa spracuje návrh dispozície kúpeľne, ktorý sa zašle e-mailom zákazníkovi na schválenie.
• Po odsúhlasení návrhu dispozície kúpeľne zákazníkom sa spracuje kompletná vizualizácia.
• Kompletná vizualizácia obsahuje zakótovaný pôdorys, aj s kótami stredov zariaďovacích predmetov a rozpis množstva použitého obkladu.
• Vizualizácia neobsahuje rezy škár jednotlivých stien.
• Odsúhlasenú vizualizáciu dostanete v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, ktorú uvediete do formulára pri objednaní.

Podklady na spracovanie vizualizácie
• Formulár, ktorý vyplníte s naším predajcom vo vzorkovni / predajni.
• Výkres alebo náčrtok miestnosti. Je dôležité skontrolovať, či náčrtok obsahuje všetky rozmery stien, výšku stropu, vzdialenosť okien a dverí od rohu stien a ich rozmery. Pri oknách je dôležitá aj výška okna a výška parapetu od zeme. Ak už máte pevne dané rozvody vody a odpadu, musí byť ich umiestnenie tiež zakreslené v náčrtku.
• V prípade, že je kúpeľňa umiestnená v podkroví, je nutné k náčrtku priložiť aj rez miestnosti, v ktorej je znázornená „podkrovná šikmina“ a jej rozmery.
• V náčrtku by malo byť zakreslené presné alebo približné rozmiestnenie zariaďovacích predmetov. Double Click to Edit
Termíny spracovania vizualizácií
• Prvý návrh kúpeľne (BASIC, WC) spracujeme najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia všetkých potrebných podkladov.
• Prvé návrhy variantu EXPRES dostane zákazník na e-mail do 24 hodín po zadaní vo vzorkovni / predajni.
• Prípadné zmeny a úpravy (BASIC, WC) spracujeme do 2 pracovných dní od ich doručenia.
• Zmeny v návrhoch pri variantu EXPRES obdrží zákazník do 1 pracovného dňa od ich predania mailom grafickému špecialistovi. • Ukončenú vizualizáciu odosielame do 2 pracovných dní od konečného odsúhlasenia návrhu zákazníkovi e-mailom.

Na niektorých predajniach môžu platiť iné podmienky. Informujte sa na vami vybranej predajni DPK WOODCOTE.

Aby sme sa mohli plne venovať vašim potrebám, odporúčame dohodnúť si nezáväznú schôdzku s naším odborným predajcom.

MÁTE DOTAZY?

MÁTE DOTAZY?